Banner

关于公布广西高校青年教师教学业务能力提升计划第三期第一批学员网络学习卡号等信息的通知

2016年3月31日更新:2016年3月31日GXTTC
分类:广西高校青年教师教学业务能力提升计划

各位学员:

现将您参加广西高校青年教师教学业务能力提升计划所需网络课程学习的学习卡号等予以公布,请您根据以下连接进入查询页面查询您的网络学习卡,根据自己的时间安排尽快进行网络课程的学习。

网络学习卡查询地址:http://gxttc.gxnu.edu.cn/query/jiaoxue/0301/jx2009082.asp

 

以上通知,请大家互相转告。

                                                                        广西高等学校师资培训中心
                                                                            2016年3月31日